Ankara Saç Ekimi & En İyi Saç Ekimi Nasıl Yapılır ?

Saç ekimi  bay veya bayan ayrım etmeksizin başvurulan güzel duyu yöntemler içinde bulunmaktadır. Özellikle ruhsal ve kalıtımsal sebeplerden ötürü ortaya çıkan kellik durumu can sıkmaktadır. Günümüzde saç ekimi güzel duyu operasyonlarında burun ameliyatlarından sonrasında meydana getirilen en oldukça güzel duyu operasyonudur. Erkeklerin 20’li yaşlardan sonrasında ön saç çizgisinin ( hairline ) geriye doğru çekilmesinden kaynaklı toplumsal çevrede kendilerini rahatsız hissettikleri için saç kayıplarını azaltmak yada kaybettikleri saçları geri kazanmak için saç ekimi yaptırmaktadırlar. Saç ekimleri için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Saç ekimi işlemleri FUE yada FUT şekilleri ile yapılmaktadır.

Günümüzde saç ekimlerinin çoğu FUE yöntemi ile yapılmaktadır.

FUT YÖNTEMİ FUT yöntemi; ense donör bölgesinden 1-1,5 santimetre kalınlığında 12-15 santimetre uzunlukta deri parçasının kesilerek üstündeki köklerin mikroskop altında bir bir ayrıştırarak meydana getirilen ekim yöntemidir . ense bölgesinde çizgi benzer biçimde bir skar izi kalmış olduğu ve 1000-1200 greftten fazlası ekilemediği için oldukça fazla tercih edilen bir metot değildir. donör bölgesini kifayetsiz olduğu durumlarda iki yada üç defa yapılarak üstüne fue yöntemi ile meydana getirilen ekimlerde başarıya ulaşmış sonuçlar alınsa da hem ense bölgesindeki izden ötürü aynı zamanda ağrılı bir muamele olduğundan tercih edilmiyor.

FUE YÖNTEMİ FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemi günümüzde en oldukça tercih edilen saç ekim yöntemi olmasının başlıca sebebi daha çok greft ekilmesi ve organik netice almaktandır. FUE ile meydana getirilen ekimlerde 4000-6000 greftlere kadar saç ekimi gerçekleşiyor olmasıdır. FUE saç ekimleri micro motor yada manuel yardımıyla donör bölgesinden oldukça ince punchlar sayeinde greftler bir bir toplanır. toplanan greftler penset yardımıyla iki vey üç şahıs ile kısa müddette ekim işlemi gerçekleşe biliyor. Günümüzde saç ekimi araştırması meydana getiren kişiler ilk yapmış olduğu hanği metot ile saç ekimi gerçekleştiriyor diye saç ekimi forumlarından inceleme yapmaktadırlar. Dünyada ancak iki tür saç ekim yöntemi vardır. Biri FUE öteki FUT’dur. Sadece kanal açma ve ekim şekilleri farklılık göstermektedir. Kanal açma şekilleri içinde safir , slit, keep , perkütan ve DHI ekim şekilleri vardır. En iyi saç ekim yöntemi hangisi diye inceleme yapmak yerine saç ekim merkezinde çalışan ekibin kaç senelik bu metot üstünde eğitimli bulunduğunu araştırmak daha sıhhatli olacaktır.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Saç ekim işlemi üç aşamadan oluşur. Kişinin açıklığına nazaran ilkin kökler alınır sonrasında kanal açılır son olarak da alınan saç kökleri oluşturulan kanallara yerleştirilir. Bir önceki mevzu başlığında bahsettiğimiz fue yöntemindeki başlıklar bu biçimde. FUT yönteminde ise enseden alınan 1,5 santimetre kalınlığında ve -10-15 santimetre uzunluğundaki saçlı deri parçasından alınan saç kökleri mikroskop altında bir bir kökler ayrıştırılarak oluşturulan kanallara yerleştirilir. Saç ekim işlemi toplam 6-7 saat kadar sürecektir.

1- KÖKLERİN ALINMASI :

Ense bölgesinden iki kulak içinde kalan dökülmemeye endeksli saç kökleri micro motor yada manuel aparatlar ile köklerin bir bir alınma işlemidir. Bu aşamada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus alınacak saç köklerinin kapsülleri ile donör bölgesini bozmadan benzeşik bir alım yapılması önemlidir. Mıcro motor ile meydana getirilen köklerin alınma işleminde mıcro motorun hızını olası olmasıyla birlikte düşük ayarda kullanılırsa hem alınacak köklere zarar verilmez aynı zamanda saçlı deriye zarar vermemiş olunur. Bir seans da maxımum greftler alınarak meydana getirilen ekimlerde hem donör bölgesinde kalıcı skarlar bırakılır aynı zamanda ekilecek alandaki kan dolaşımı tüm kökleri besleyemeyeceği için ekilen greftlerde fire sayısı artmaktadır. Buaşama alınacak kök sayısa nazaran yaklaşık 1,5-2 saat süremketedir.

2- KANAL AÇILMASI:

Saç ekiminde Kanal açma işlemi safir, slit ve perkütan benzer biçimde yapılır. Günümüzdeki teknolojisinde son olarak safir uç ile meydana getirilen ekimler mevcuttur. Safir uç doku iyileşmesi daha süratli ve nekroz olma olasılığı daha azca olduğundan daha yoğun saç ekimleri yapılabilmektedir. Perkütan saç ekiminde de nekroz olma olasılığı daha azca ve daha sık saç ekimleri yapılmaktadır. Safir uçtan daha sık bir ekim yapılıyor olması avantaj olsa da günlük 1500 greftten daha çok ekim yapılamadığı için TÜRKİYE de perkütan saç ekimi meydana getiren sayısı oldukça azdır. Bu sıradüzen açılacak kanal sayısına nazaran 40-60 dk sürecektir.

3-KÖKLERİN EKİLMESİ :

Donör bölgesinden alınan saç köklerinin oluşturulan kanallara yerleştirme işlemidir. Bu aşamada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan kökleri kırmadan oluşturulan kanalları atlamadan kökleri yerleştirmektir. bu sıradüzen ekilecek greft sayısına nazaran yaklaşık 2-3 saat kadar olacaktır.

SAFİR ( ELMAS UÇ ) SAÇ EKİMİ

Safir fue yöntemi ; saç ekiminde açılacak olan kanalların 45 aşama açılara haiz Safir metalinden yapılma uçlar ile açılma yöntemidir. Safir ucun avantajları içinde açılacak olan kanalların daha sık olması ve nekroz vakasının olmamasıdır. safir uçlar yapısından ötürü saçlı deriye minimal hasar vererek derinin daha süratli iyileşmesine imkan sağlamaktadır. Deri altında ki kılcal yapılara minimal hasar verdiği arasında ekilen saç köklerinin beslenmesini bozmadığından ötürü ekilen köklerinde sıhhatli biçimde çıkmasına imkan sağlamaktadır. 45 derecelik açılara haiz olduğu arasında ön saç çizgisinin daha organik görünmesine imkan sağlamaktadır.

SLİT SAÇ EKİM YÖNTEMİ

Slit saç ekim yöntemi: adam kuaförlerin kullandığı jiletlerin alınan saç köklerinin kalınlığına nazaran kesilerek bir portökü yardımıyla kanal açma yöntemidir. günümüzde bu jiletlerin ancak saç ekimi için hususi üretilmiş hazır boyutta 0,7-0,8-0,9 mm boyutlarında hususi olarak kesilmiş biçimde de kullanılan malzemeleri vardır. SAFİR FUE yöntemine nazaran yara iyileşmesi birazcık daha geç ,doku iyileşmesi daha kızarık ve en önemlisi nekroz olma ihtimali daha fazladır.

DHI SAÇ EKİM YÖNTEMİ DHI

saç ekim yöntemi; Manuel yada mıcro motor yardımıyla alınan saç kökleri 0,8 kurşun kaleme benzeyen uç bölümü daha sivri ve içi boş olan kalemleri köklerin yerleştirerek aynı anda hem kanal açma aynı zamanda ekim yapma yöntemidir. avantajları içinde daha sık bir saç ekimi, şok dökülmede daha azca dökülme ve daha erken netice alma diyebiliriz. dezavantajı ise günde ekimi tek bireyin yapmasından ötürü günde 1500-2000 greften fazlasını ekmek sıhhatli olmaya bilir. Alınan greftlerin dışarıda kalma süresi uzadığı için sıhhatli olmaya bilir. günlük 1500-2000 greftlerer güzel sonuçlar çıkabilir. DHI kalemlerin maliyetinin fazla olması ve ekimi güne bölmekten ötürü öteki saç ekimlerine nazaran birazcık daha pahalıdır.

PERKÜTAN SAÇ EKİMİ

Perkütan saç ekimi; kanalların 0,7 0,9 iğne uçları ile açılacak kanallara bir bir meydana getirilen saç ekimi yöntemidir. işlemin zorluğundan ötürü günde 1000-1200 den fazla ekim yapmak zordur. Bu yüzden saç ekim fiyatlaması da birazcık pahalı olmaktadır. Dezavantjlarının başlangıcında 3-4 gün devam eden ekim aşamaları ve fiyatı diyebiliriz. avantajalrı içinde öteki yöntemlere nazaran daha sık bir kanal açılması ve yara iyileşmesi daha hızlıdır. Saç Ekimi Ne Kadar Sürer? Saç ekimi işlemi ekilecek greft sayısına nazaran 6 ile 8 saat arsında sürmektedir . mesela ekilecek greft sayısı 1500-2000 greft içinde ise saç ekim işlemi 4-5saat içinde bitecektir. Saç ekim dönemini ancak greft sayısı da belirlemez. Kişinin deri yapısı ve kanama tarihi da saç ekim süresinin uzamasına sebep olabilir.

Saç ekim işleminde ortalama iki saat kök katılımı ,45-60 dakika içinde kanal açma aşaması ve 2-3 saat içinde ekim işlemi gerçekleşir. Hastalar için en zor bölümü kök katılımı kısmında yüz üzeri yatma pozisyonudur. bu noktada köklerin yönüne nazaran yüz üzeri yatılıp kökler alınır. Diğer aşamalarında sırt üzeri yatılacağı için tv seyredip telefon ile zaman geçirilebilir. Saç Ekimi Kesin Çözüm mü? Doğru bir saç ekim tedavisi seçildiğinde yüksek miktarda müspet netice alınmaktadır. FUE bu alanda ebedi güvenilen yöntemler arasındadır. Saç ekiminde kati netice almak için birtakım kriterlere müsait olmak gereklidir.

Öncelikle donör bölgesinden alınacak greftlerin sıhhatli ve yoğun olması gerekli . Saç ekimine kabul eden her on kişiden üç tanesi malesef saç ekimine müsait değildir. Donör bölgesindeki saç kalitesi cılız ve seyrek olduğu durumlarda ekim yapılacak alanı kapatacak düzeyde imaj ortaya çıkmayabilir. Bu durumlarda çim erkek görüntüsü diye tabir ettiğimiz imaj ortaya çıkmakta ve imaj kişiyi rahatsız edecek düzeylere gelebilmektedir. Donör bölgesi sıhhatli ve açıklıkta saç ekimine müsait olduğu durumlarda saç ekimini meydana getirecek olan ekibin kalitesi ön plana çıkmaktadır. Saç ekim merkezinin tecrübesi ve kalitesi kararı etkilemektedir. Saç ekimi güzel duyu bir operasyondur. Bu yüzdende saç ekim merkezinde bir plastik cerrah ,medikal güzel duyu yada bir dermatolog doktorun olması saç ekim sonucunuzun organik bir netice almanıza katkısı olacaktır. Saç ekiminde doğru kadroya doğru zamanda saç ekimi yapıldığı vakit organik bir netice alırsınız.

Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar? Saç ekim tutarları bireyin açıklığına nazaran değişim göstermektedir. mesela açılklığı norwood 4 den fazla olan kişilerin saç ekimi iki seans benzer biçimde olacağı için saç ekim fiyatı da iki katına yakın benzer biçimde olacaktır. Saç ekimi tutarları ekilecek greft sayısına nazaran de değişim göstermektedir. Türkiye’de saç ekim tutarları çoğu zaman seans tutarı benzer biçimde alınmaktadır. Greft sayısına bakmadan bütün muamele için tek fiyat benzer biçimde uygulanır. Bulunduğunuz şehire görede saç ekim tutarları farklılık göstermektedir. Güneydoğu yada şark bölgesindeki bir saç ekim merkezi ile İstanbul, Ankara yada İzmir’deki saç ekim merkezleri içinde farklılık olacaktır. Saç ekim merkezlerinin uyguladığı yöntemlere görede saç ekim tutarları farklılık göstermektedir.

DHI ve SAFİR fue şekillerinin maliyeti yüksek olduğundan saç ekim fiyatlarıda yüksek olacaktır. Perkütan saç ekiminde işçilik zorluğundan ötürü ekim gün sayısı artığı arasında fiyatlarda yüksek olacaktır. Greft sayısına nazaran euro dolar alan saç ekim merkezileri de vardır . Buna bağlı olarakta ekilecek greft sayısı çarpı euro üstünden fiyat çıkmaktadır . mesela ; 4000 greft saç ekimi yapılacak bir işlemde greft başına 2 euro alan bir saç merkezinde 4000* 2= 8000 euro benzer biçimde bir saç ekim fiyatı çıkacaktır. Saç ekim tutarları verilen hizmetlere nazaran de farklılık göstermektedir. Saç ekim merkezinin yurt dışı yada kent dışından gelen hastaları için verilecek hizmetlere (konaklama ve transferler ) nazaran de fiyatlara nazaran de değişim gösterir.

ANKARA SAÇ EKİM FİYATLARI

SAÇ EKİM ÖNCESİ-SONRASI

Saç ekim öncesi-sonrası fotoğrafların paylaşımları yasal olmadığı için internet sayfasından yada toplumsal medyadan paylaşımı yasaktır. Bu yüzden karşı karşıya görüşmelerde yada saç ekim forumlarından bakabilirsiniz. Saç ekiminden sonrasında altıncı ayda ekilen saç köklerin p-80 lik bölümü çıkmış olacaktır. Genel olarak saç ekim neticeleri sekizinci ay da çıkışlar sona ermiş ve kalınlaşma evresi başlamıştır.

SAÇ EKİM SONRASI SÜREÇ

Saç ekim işlemi yaklaşık 6-8 sürmektedir. Saç ekim sonrası bilhassa ilk 7-10 günlük süreçte ekim meydana getirilen alanın herhangi bir yere sürtmemesi gerekmektedir. Saç ekim hemen sonra ilk 2-3 gün kök alınan donör bölgesinin yastığa değecek biçimde 10-45 derecelik açıyı geçmeyecek biçimde sırt üzeri yatarak dinlenilmesi yüzünüzün şişmemesi için iyi olacaktır. Yüzün şişmesi ekilen köklere hiçbir yan tesiri yoktur ancak göz altındaki morluklar 5-7 gün sürmektedir. 2 gün yattıktan sonrasında ilk saç yıkama işlemini saç ekim merkezinde yapmak sıhhatli olacaktır. İlk yıkama işleminde herhangi bir enfeksiyon yada nekrozun olup olmadığı anlaşılması için saç ekim merkezinde ilk yıkama yapmak daha sıhhatli olacaktır. 10 gün boyunca meydana getirilen yıkama sonrası oluşan kabukları dökülme aşaması gelmiştir. Saç ekiminden 3. haftadan sonrasında ekilen saçların ilk bölümü dökülecektir. 6. haftaya kadar saç dökülmeleri devam edecek . 3. aydan sonrasında ön hattaki saçlar çıkmaya başlar . 4. ve 5. ayda çıkışlar hızlanır . 6. ay da p-80 lik çıkış gözlenir ve taranacak düzeye gelir. Saç ekim hemen sonra kullanılacak antibiyotik, ağrı kesici, kan sulandırıcı, ödem önleyici ve vitaminler olacaktır. Saç ekim merkezinin vermiş olduğu ilaçları akşamına başlanılacaktır. birtakım hususi durumlarda saçlı deri altındaki kan dolaşımın artması için sprey de verilmektedir.

SAÇ EKİMİNDE AĞRI OLUR MU?

Saç ekiminde ağrı ; hızla gelişen değişen teknolojinin gelişmesiyle beraber saç ekiminde de daha konforlu ve daha organik sahneler elde edilmektedir. Saç ekim işlemleri

1- Lokal anestezi 2- Basınçlı anestezi aleti

3- Sedasyon anestezi LOKAL ANESTEZİ: Lokal anestezik ilaçları direk saçlı deriye iğne yardımıyla yapılmış işlemidir.

BASINÇLI ANESTEZİ CİHAZI :

Lokal anestezik ilaçları basınçlı hava yöntemi ile iğnesiz deri dibine verilme işlemidir. Basınçlı anesetezi aletinden sonrasında lokal iğneleri yapıldığı vakit oluşacak ağrının P-60 daha hissedilmesi sağlanır

SEDASYON ANESTESİ:

Sedasyon anestesi işlemi hastanın damar yolundan anestezik ilaçların verilmesi ile uyuyan hastanın lokal anestezi işlemi ağrı duymadan meydana getirilen anestezi işlemidir. kolonoskopi ve endoskopi cerrahi işlemlerinde kullanılan anestezi yöntemi ile aynıdır. Bu yöntemin konforlu olması yanında anestezi rikleride göz önünde bulundurulmalıdır.

SAÇ EKİM SONRASI İLK YIKAMA Saç ekim sonrası ilk yıkama işlemi 48-72 saat sonrasında yapılabilir. Bazı hususi durumlarda vakit daha çok artırabilmektedir. Saç ekim sonrasındaki ilk yıkama işlemi saç ekim merkezinde yapılması daha sıhhatli olur. İlk yıkama da oluşabilecek nekroz yada enfeksiyonlar ilk yıkamada ortaya çıkar. Böylelikle oluşabilecek komplikasyonları engellemek adına saç ekim merkezinde yapılması öneri edilir. on gün tertipli yapılacak olan saç yıkama işleminde hususi losyon ve şampuanlar ile yapılır. Yara iyileşmesini hızlandıran panthenol ve aloe-vera içerikli losyonlar ile yapılmaktadır. Panthenol köpük versiyonları yıkamada esnasında daha rahat arındığı için daha oldukça tercih edilmektedir. PH5,5 olan şampuanları ilk bir ay kullandıktan sonrasında değiştirilmesi öneri edilir. Birinci aydan sonrasında saç ekim merkezinin öneri edeceği şampuanları kullanmanız saç ekim sonrası sürecinizi müspet etkileyecektir.

 

EKİM OLAN SAÇLAR İLERİDE DÖKÜLÜR MÜ?

Saç ekiminde en çokca dört gözle beklenen konuların biride ekilen saçlar yaşam boyu kalıcı mıdır? Saç ekiminde donör bölgesinden alınan saçları özenle kura çekmek gereklidir. Özelikle dökülmemeye endeksli dediğimiz iki kulak arasından alınan saç köklerinden kura çekmek gereklidir. 25 li yaşlarda meydana getirilen saç ekimlerinde ilerde azca da olsa ekilen saçlarda azalma yaşanır. Garantili saç ekimi sertifakası benzer biçimde meydana getirilen saç ekim şekilleri doğruyu yansıtmamaktadır. Yaşa bağlı olarak deri altındaki yağ tabakasının azalmasına bağlıda ilerleyen yaşlarda saç dökülmesi gerçekleşmektedir. Yaş artıkça deri altındaki yağ tabakasının azalmasının yanında ek hastalıklar ve vitamin seviyelerinin düşmesi de ekilen saçlarda yitik yaşamaya yol açacaktır.

ANKARA EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ

Saç ekimini araştıran kişilerin arama motoruna en oldukça yazdıkları makalelerden biridir Ankara saç ekim merkezleri, Ankara saç ekimi meydana getiren doktorlar, Ankara en iyi saç ekim doktoru… benzer biçimde arama yapılmaktadır. Araştırma yaparken mühim olan saç ekim merkezleri değildir . Saç ekim merkezlerinde birden fazla saç ekimi meydana getiren takımlar olduğundan mühim olan ekimi gerçekleştirecek kişilerin tecrübesi ve becerisini araştırmak daha sıhhatli olacaktır. Aynı gün arasında 10-20 kişiye saç ekim meydana getiren saç ekim merkezleri olduğundan önceliğiniz saç ekimi meydana getiren kadrosu tanımanız size daha sıhhatli netice almanıza destek olacaktır.

IGF TEDAVİ NEDİR?

Saç tedavilerinin bir yöntemi de IGF ‘dir. IGF insülin benzeri gelişme faktörü ( Insulin-like Growth Factor ) yada somatomedin , insüline benzeyen bir proteindir. IGF gelişme hormonu üzrine tesiri insüline benzemektedir. IGF eksikliği muhtelif hastlıklara sebep olmaktadır . En büyük eksiklik emaresi kısa boyluluk oluşmasıdır. Aynı PRP şeklinde seanslar halinde deri dibine enjekte edilerek uygulanır. Seans aralığı ve sayısı bireyin dökülme şekline ve yaşına nazaran farklılık gösterecektir.

4000 GREFT SAÇ EKİM FİYATI

Saç ekim tutarları ekilecek greft sayısına nazaran değişim gösterse de birtakım saç ekim merkezlerinde seans tutarı benzer biçimde de meydana getirilen bölgeler mevcuttur. Bir seans da ne kadar azca sayıda greft ekilirse tutma olasılığı o denli artacaktır. Bir seans da 7000-8000 Greft ekim yapmak sıhhatli sonuçlar oluşmaya bilir. Bir seans da maxımum greft ekimlerinde donör bölgesinde iyileşmeyen yaralar oluşabilir. O yüzden bir seans da maxımum greft düşük fiyatlarda saç ekimi yapılmasından ziyade donör bölgesinin kapasitesi ve açıklığın ebatlarına nazaran karar vermek daha sıhhatli olur. Türkiye de saç 2022 saç ekim tutarları 5000 tl ile 100 000 tl aralığında farklılık göstermektedir. saç ekim fiyatını ekilecek greft sayısı yanında uygulanan saç ekim yöntemi ve meydana getirecek ekibin tecrübesi de değiştirmektedir.

ANKARA SAÇ EKİMİ YAPAN DOKTORLAR

Türkiye’de saç ekim meydana getiren tabip sayısı iki elin parmağını geçmeyecek kadar azdır maalesef. Sağlık Bakanlığı 2018 senesinde çıkarmış olduğu kanunla birlikte anestezi teknikeri ve hemşirelerine saç ekim yetkisi vermiştir. Bu yetkiyi de ancak tıp merkezi , hastane ve poliklinikler de tabip nezareti altında yapma yetkisi vermiştir. Saç ekimini dermatolog , plastik cerrah ve medikal güzel duyu doktorlarına yapma yetkisi vermiştir.

REVİZYON SAÇ EKİMİ

Saç ekimi sonrası oluşan nekroz , tutmayan bölgeler yada organik olmayan saç çizgisine bağlı düzeltme meydana getirilen ekimlere verilen attır gözden geçirme saç ekimi. Doğal olmayan saç çizgilerinin düzeltme işlemlerinde ekilen greflerin sayısı ve ekim meydana getirilen alanı yakından incelemek gerekir. Saç çizgisi tamamen hatalı ekim ise lazer epilasyon yada iğneli lazer aleti ile azaltıp yerine yeni saç çizgisi belirlemek gerekir. Sadece temporal yerler de hatalı ekim varsa ekilen saçlar alınıp yine ekim yapılabilir. Daha ilkin meydana getirilen ekimin de yönlerine nazaran düzeltme işleminin zorlukları vardır. Saç çizgisinin en ön hattına ancak tekli greftler ekilmelidir. Tekli greft sayısı ehil ise ikinci sıraya da ekim yapılabilir. Doğal saç çizgisi birinci kriteri ince telli ve tekli greftler ön hatta ekim yapmaktan geçer.

OTOLOG SAÇ KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Saçlarımız; genetik, yaşlanmaya bağlı, vitamin eksikliği , çevresel faktör( güneş -toz-yağlı ortam vb.. ) stres ve jöle spreye bağlı saçlar zayıflar ve dökülür. Dökülen saçlar tedavi edilirse yeniden canlanıp uzaya bilir. Sadece genetik dökülmeye bağlı dökülmeler tamamen durdurulamaz. Diğer saç dökülmeleri erken teşhis tedavi olduğunda düzeltilebilir. Bu aşamada yapılması ihtiyaç duyulan ilk tedavi saç dökülmesinin neye bağlı bulunduğunu saptamak ve ona nazaran tedavi yöntemi uygulanmalı.  Şimdi size saç dökülmesinde müessir bir çözüm yöntemi olan otolog kök hücre tedavisinden bahsedelim. Otolog saç kök hücre transferi genetik saç dökülmesi ve öteki saç kayıpların tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.

Tedavide hastaların kendi saç kökleri içerisindeki otolog hücrelerin süspansiyonların enjekte edilme işlemidir. Hatanın kulak ardından 2,5-3 mm lik punchlar ile alınan deri ve saç köklerinin hususi bir aygıt arasında ayrıştırılması ile saçlı deriye enjekte edilmesidir. Otolog saç kök hücre tedavisinin neticeleri yaklaşık 2-3 ay sonrasında gözle görülür biçimde artış olduğu görünecektir. Otolog saç kök hücre tedavisinin öteki yöntemlerden farkı ; prp den elde edilmiş kök hücre sayısından oldukça fazla olmasıdır. Kök hücre tedasi erken kadır farketmeksizin her insana uygulanabilir. İşllem yaklaşık 20-30 dk sürecektir. İşlem sonrası düzgüsel yaşantınıza devam edebilirsiniz. Sadece spor ,hamam, sauna ve havuz 2-3 gün gidilmemesi sağlığınız için iyi olacaktır.

FAD SAÇ EKİMİ (ORGANİK SAÇ EKİMİ)

Vücudumuzda yağlı dokular kök hücre bakımından en varlıklı dokularımızdır. Fad saç ekiminde de karın bölgesinden alınan yağ dokuları hususi bir aygıt arasında kök hücreleri ayrıştırılarak ekim yapılacak saçlı deri dibine enjekte edildikten sonrasında 2-3 hafta sonrasında saç ekimi yapılmış işlemidir. İKİ aşamanın da aynı seans da yapılması kök hücre sayısını düşüreceği için öneri edilmemektedir. FAD saç ekimi neticeleri müspet olsa da her saç ekim hastasına gerek yoktur. Daha oldukça saçlı derinin inci ve deri altında yağ dokusu olmayan kişilere icra etmek saç ekimini sonucunu daha başarıya ulaşmış duruma getirecektir. Yağ içerisinden elde edilmiş kök hücreler saç ekimi yanında çene , burun, nazolabial çizgisi ve alın çizgilerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Elde edilen kök hücrelerin vücutta kalış süresi uzun ve organik olduğundan tedavileri müspet sonuçlanmaktadır. Organik saç ekimi olarak da google da yazılar bulabilirsiniz.

DONÖR BÖLGESİNDE İZ KALIRMI ?

Saç ekiminde ense bölgesinden alımlarından sonrasında iz kalmaz. Fut yöntemi ile meydana getirilen saç ekimlerinde ensede şerit benzer biçimde bir çizgi kalmaktadır. Günümüzde meydana getirilen fue yönteminde ise kökler bir bir micro motor ile alındığı için iz kalmamaktadır. Kökleri aldığımız punchların kalınca olmasında ise izler belli olmaktadır. Homojen bir biçimde meydana getirilen ekimlerde 3-4 numara tıraşlarda izler belli olmayacaktır. Maximum greftler benzer biçimde meydana getirilen ekimlerde donör bölgesinde iyileşmeyen izler kalmaktadır. O yüzden maximum greftler yerine donör bölgesini görüntüsünü bozmadan ihtiyacı kadar greft almak daha sıhhatli olacaktır REVİZYON SAÇ EKİMİ Saç ekiminde başarız olan saç ekimlerini en az 8 ay sonrasında gözden geçirme (düzeltme ) işlemi yapılabilir. Revizyon saç ekimlerinde tutmayan saç köklerinin yerine yeniden ense donör bölgesinden alınan saç kökleri ile yapılır. Revizyon saç ekimleri; Oluşan nekrozların yerine , ekim sonrası ekim alanını bir yere sürtmesinden ötürü tutmayan yerlere, ekim meydana getirilen alanda oluşa bilecek boşluklara yapılır.

SAÇ ÇİZGİSİ DÜZELTME

Saç ekimlerinde en oldukça karşılaşılan gözden geçirme saç ekimleri önderlik yapar saç çizgisi düzeltme. Kişinin yüz hatlarına müsait olmayan bir saç çizgisi saç ekimi kişiyi üzgün etmektedir. Kişinin yaşına ,yüz hattına ve açıklığına nazaran müsait bir saç çizgisi belirlenmelidir. Temporal dediğimiz yan üçgenleri bireyin yaşına ve yüz hattına nazaran belirlemek gerekir. Saç çizgisi düzetme işlemleri fazla meydana getirilen saç ekimi greft sayısına ve derinin yapısına nazaran farklılık göstermektedir. Sadece temporal kısımların düzeltme işlemi ekilen gretlerin mıcro motor yardımıyla katılımı benzer biçimde yapılabilir. Saç çizgisi yüz hattına müsait olmayan kas üstüne meydana getirilen saç ekimlerinin düzeltme işlemi ise lazer-epilasyon aleti ile düzeltmesi yapılabilir. Temporal bölgelerden alına saçlar yeniden ekim alanına yapılabilir.

SAÇ EKİMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR

1- SAÇ EKİMİNDE AĞRI OLURMU : Saç ekimi lokal anestezi altında ağrısız bir operasyondur. Sadece ilk meydana getirilen lokal anesteziledi minik bir yanma olur .

2- SAÇ EKİMİNDE SONUÇ NE ZAMAN ALINIR: Saç ekiminin 6. ayında ekilen saçların p-80 çıkmış olur . Taranacak düzeye gelir.

3- SAÇ EKİMİNDE BAŞARI ORANI NEDİR: Saç ekiminde başarı payı ekilen saçların  içi çıktıysa başarıya ulaşmış bir operasyon olmuştur.

Ankara Saç Ekimi & En İyi Saç Ekimi Nasıl Yapılır ?  Ankara Saç Ekimi

 

Leave a reply